ZPPPOiL

AktualnościZEBRANIE OGÓLNE
Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego
23 styczeń 2020r
Konstancin JeziornaPrzyjęcie nowych członków
1.FLARIS Sp. z o.o.
2.METAL MASTERPrzygotowania do Jubileuszu 25 lecia ZPPPOiL
Obchody zaplanowane są na 22 maja 2020r w Warszawie.


ZEBRANIE ZARZĄDU w BUMAR ŁABĘDY S.A.
5 listopada 2019r
- sesja wyjazdowa
ZEBRANIE ZARZĄDU ZPPPOiL sesja wyjazdowa w RADMOR S.A.
11 wrzesień 2019r
ZEBRANIE ZARZĄDU w H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.
23 kwiecień 2019r
- sesja wyjazdowa
Zebranie ZARZĄDU w RADIOTECHNIKA
23 styczeń 2019r
– sesja wyjazdowa
Zebranie Ogólne Sprawozdawczo Wyborcze
Związku Pracodawców
Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego
7 grudzień 2018rPrzyjęcie nowego członka: H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.Skład Zarządu /kadencja XII.2018r – XII.2021r/1.Przewodniczący:Henryk Łabędź Prezes ZM TARNÓW S.A.
2.Wiceprzewodniczący:Andrzej Synowiecki Prezes RADMOR S.A.
3.Sekretarz:Cezary Szczepański Prezes CSZ Consulting
4.Członek:Marek Dras Prezes RADIOTECHNIKA
5.Członek:Marek Grochowski Prezes BUMAR ŁABĘDY S.A.
6.Członek:Rafał Kreduszyński Prezes H.Cegielski – Poznań


Podziękowania za wieloletnią pracę w Zarządzie ZPPPOiL dla Prezesa Mieczysława Majewskiego.
W latach od lipca 1997r do grudnia 1999r pełnił funkcję Przewodniczącego Związku, do grudnia 2019r wiceprzewodniczącego Związku.
Sympozjum Problemowo Informacyjne
ZWIĄZKU PRACODAWCÓW
PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU OBRONNEGO I LOTNICZEGO
25 styczeń 2018r
Warszawa


Prezesi – członkowie ZPPPOiL i zaproszeni gościeTemat Sympozjum:
„Możliwości i warunki współpracy międzynarodowej w ramach programów offsetowych”.

Prezentacja MONPodziękowania dla Prezesa Ryszarda Kardasza za długoletnią pracę
w Przemyśle Obronnym i ZPPPOiL


Podziękowanie dla odchodzącego ze stanowiska
Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia Jacka Borkowskiego

Uzupełniony Skład Zarządu ZPPPiOL od 25 października 2017r.
1.Przewodniczący:Henryk ŁabędźPrezes ZM Tarnów S.A.
2.Wiceprzewodniczący:Mieczysław MajewskiPrezes PZL Świdnik S.A.
3.Sekretarz:Cezary SzczepańskiPrezes CSZ Consulting
4.Członek:Andrzej SynowieckiPrezes Radmor S.A.
5.Członek:Mariusz BednarskiPrezes Belma S.A.
6.Członek:Jacek BorkowskiDyrektor WITUPrezesi Przemysłu Obronnego na Zebraniu Ogólnym przekazującym obowiązki
25 października 2017r.

Przekazanie obowiązków byłego Przewodniczącego nowemu PrzewodniczącemuOdznaczenia Związkowe dla odchodzących Prezesów
Zebranie Ogólne 18 stycznia 2017ZEBRANIE OGÓLNE Sprawozdawczo-wyborcze
ZWIĄZKU PRACODAWCÓW
PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU OBRONNEGO I LOTNICZEGO
11 czerwca 2015r


Skład Zarządu ZPPPOiL
1.Przewodniczący:Tomasz PtaszyńskiPrezes Nitro-Chem S.A.
2.Wiceprzewodniczący:Mieczysław MajewskiPrezes Świdnik S.A.
3.Sekretarz:Cezary SzczepańskiPrezes CSJ Consulting
4.Członek:Andrzej SynowieckiPrezes Radmor S.A.
5.Członek:Krzysztof DędekPrezes Maskpol S.A.


JUBILEUSZ 20-Lecia ZPPPOiL
11 czerwca 2015r
Oprawa muzyczna – „Trzech Tenorów”20 Rocznica utworzenia
Związku Pracodawców
Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego


W bieżącym roku minęła 20 Rocznica utworzenia Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego.
Rocznica ta upoważnia do przedstawienia historii, dorobku i jego oceny.

Początek historii to utworzenie Rady Dyrektorów Przemysłu Zbrojeniowego /1993r/.
Założyciele to przedstawiciele 14-tu przedsiębiorstw.
 1. WZR Rawar
 2. PZL Mielec
 3. PZL Warszawa II
 4. Hydral Wrocław
 5. Huta Stalowa Wola
 6. Zakłady Mechaniczne Tarnów
 7. ZSP Niewiadów
 8. Unimor Gdańsk
 9. ZT Elemis
 10. ZE Warel
 11. PIT Warszawa
 12. Zanten Kobyłka
 13. Profel Szydlowiec
 14. Zurad Ostrów Mazowiecka
Na Zgromadzeniu Założycielskim w WZR Rawar, w którym uczestniczyło 60 firm utworzono "Radę Dyrektorów Przemysłu Zbrojeniowego RP" – Związek Pracodawców z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie.
Powołano 4-ro osobowy Komitet Założycielski, którego przewodniczącym został Pan inż.Marian Migdalski Dyrektor WZR Rawar.

Rada Dyrektorów Pracowała do dnia 30 marca 1995r.
Na Zebraniu Ogólnym Rady Dyrektorów przeprowadzonym w dniu 30 marca 1995r podjęte zostały Uchwały o zasadniczym znaczeniu dla Związku Pracodawców.
Zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26-04-1994r, Dz.U Nr 61 poz.253 o ograniczeniu liczebności przedsiębiorstw sektora obronnego postanowiono powołać nowy Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego o liczebności 31 firm .
Jednocześnie podjęto Uchwałę o wykreśleniu dotychczasowego Związku Pracodawców- Rady Dyrektorów z rejestru związku pracodawców.

Powołanie Komitetu Założycielskiego ZPPPOiL
 1. Krzysztof Węgrzyn – Prezes „Gamrat S.A”
 2. Marian Migdalski - Prezes WZR Rawar „ S.A
 3. Mieczysław Majewski – Prezes „Świdnik „S.A
 4. Stanisław Kaniak – Prezes „PZL Wola „ S.A
 5. Jerzy Olek – Prezes Erg Bieruń” S.A
Wybrane władze ZPPPOiL I-y Zarząd od 19 maja 1995r
 1. Przewodniczący – Krzysztof Węgrzyn
 2. Wiceprzewodniczący – Mieczysław Majewski
 3. Sekretarz- Krzysztof Jurkiewicz
 4. Członek – Marian Migdalski
 5. Członek – Zdzisław Walczak
Dnia 19 maja 1995r Sąd Wojewódzki w Warszawie , VII Wydział Cywilny i Rejestrowy dokonał wpisu w Rejestrze Związku Pracodawców.

Związek wyznaczył cele dla organizacji:
-"Reprezentowanie interesów przedsiębiorstw przemysłu obronnego wobec organów władzy państwowej i związków zawodowych. Założyciele wyrazili przekonanie , że przynależność do Związku Przedsiębiorstw , w znacznym stopniu realizujących zadania na podstawie zamówień jak również z PMG stworzyłaby większą niż dotychczas stabilność ich działania, a tym samym uzyskanie korzystniejszych warunków ekonomiczno – finansowych".Podpisanie Protokołu Dodatkowego Nr.3 zawartego w dniu 18 września 2013 w Warszawie do Pandzakładowego Układu Zbiorowego Pracowników Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego
i Lotniczego
Zebranie Ogólne Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego 28.06.2013Medal wręczony poraz pierwszy byłemu Prezesowi ZPPPiOL Leszkowi PawłowskiemuSkład Zarządu ZPPPOiL czerwiec 2012
 1. Przewodniczący Krzysztof Trofiniak
 2. Wiceprzewodniczący Mieczysław Majewski
 3. Sekretarz Tomasz Ptaszyński
 4. Członek Andrzej Synowiecki
 5. Członek Cezary Szczepański


Zebranie Ogólne - Jabłonna 24 luty 2012Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego 14 grudnia 2012Jubileusz 15 lecia ZPPPiOL październik 2010Zebranie Ogólne - Otrębusy 15 styczeń 2010Zebranie Ogólne - Czary Las maj 2009Związek Promocja i Ochrona Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Zatrudnieniu - luty 2008Zebranie Ogólne - Sterdyń 14 styczeń 2008Zebranie Ogólne - Jabłonna 200710 Rocznica Powstania ZPPPOiL Pałac w Jadwisinie 2005Zebranie Ogólne - Baranów Sandomierski 9 styczeń 2005Zebranie Ogólne - Mała Wieś, Pałac Lubomirskich 25 czerwiec 2004Podpisanie Porozumienia Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju i ZPPPOiL 30 maj 200330 stycznia 2003

Postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego

Postanowienie sąduZaświadczenieZebranie Ogólne ZPPPOiL - Kielce, Targi Przemysłu Obronnego 1-5 września 2002

Wybór nowego Przewodniczącego ZPPPOiL Leszka PawłowskiegoKongres Jedności Pracodawców - Sala Kongresowa 10 październik 20005 Lecie ZPPPOiL - Hotel "Belwederski" Warszawa 15 maj 200014 grudnia 1999

Skład czwartego Zarządu ZPPPOiL:
 1. Ryszard Kardasz - Huta "Stalowa Wola" SA - przewodniczący
 2. Waldemar Skowron - zastępca przewodniczącego
 3. Zdzisław Walczak - ZSP "PROGAZ" SA - sekretarz
 4. Marian Migdalski - CNPEP "RADWAR" SA - członek
 5. Roman Wereszczyński - członek


3 marca 1999

Skład trzeciego Zarządu ZPPPOiL:
 1. Mieczysław Majewski - WSK "PZL - Świdnik" SA - przewodniczący
 2. Stanisław Kaniak - ZM "Wola" - zastępca przewodniczącego
 3. Zdzisław Walczak - ZSP "PROGAZ" SA - sekretarz
 4. Marian Migdalski - CNPEP "RADWAR" SA - członek
 5. Ryszard Kardasz - Huta "Stalowa Wola" SA - członek


30 marca 1995

Na przeprowadzonym w dniu 30.03.1995r. zebraniu Rady Dyrektorów Przemysłu Zbrojeniowego RP - Związku Pracodawców podjęto uchwały o zasadniczym znaczeniu dla związku pracodawców.
Przede wszystkim, w związku z ograniczeniem liczebności przedsiębiorstw sektora obronnego wprowadzono rozporz. RM z dnia 26.04.1994r. /Dz. U. Nr 61 poz. 253/ i postanowiono powołać nowy Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego.


Postanowienie sąduSkład pierwszego Zarządu ZPPPOiL:
 1. Krzysztof Węgrzyn - przewodniczący
 2. Mieczysław Majewski - WSK "PZL - Świdnik" SA - zastępca przewodniczącego
 3. Krzysztof Jurkiewicz - sekretarz
 4. Marian Migdalski - CNPEP "RADWAR" SA - członek
 5. Zdzisław Walczak - ZSP "PROGAZ" SA - członek
14 lipca 1997

Na przeprowadzonym w dniu 14 lipca 1997r. zebraniu ogólnym Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego wybrano nowy Zarząd Związku.

Skład drugiego Zarządu ZPPPOiL:
 1. Mieczysław Majewski - WSK "PZL-Świdnik" SA - przewodniczący
 2. Stanisław Kaniak - ZM "Wola" - zastępca przewodniczącego
 3. Marian Migdalski - CNPEP "RADWAR" SA - sekretarz
 4. Zdzisław Walczak - ZSP "PROGAZ" SA - członek
 5. Wiesław Kiepiel - "PRONIT" SA - członek


2 lipca 1993

Rada Dyrektorów została zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie - Wydział VII Cywilno - Rejestrowy pod Nr Zp 24/93.

Postanowienie sądu18 czerwca 1993

Zgromadzenie Ogólne Założycieli przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego Uchwałą Nr 2 powołało Radę Dyrektorów Przemysłu Zbrojeniowego RP - Związek Pracodawców.
Na przewodniczącego powołano Dyrektora CNPEP RADWAR WZR RAWAR pana Mariana Migdalskiego.